Actueel

De actuele informatiebronnen binnen onze school zijn:

* digiDUIF
* Nieuwsflits
* Website
* Prikborden, in alle gangen
* Ramen en/of deuren van de groepslokalen

18 januari 2019
Open lesochtend 3
21 januari 2019
MR-vergadering 3
21 januari t/m 1 februari 2019
LOVS periode gr. 3-8