Groepen

Onze school bestaat uit drie bouwen

  • 4 onderbouwgroepen (leerjaar 1 en 2)
  • 4 middenbouwgroepen (leerjaar 3, 4 en 5)
  • 4 bovenbouwgroepen (leerjaar 6, 7 en 8)
In elke groep werken en spelen dus kinderen van verschillende leeftijden met elkaar. Volgens Maria Montessori is dit van wezenlijk belang voor het goed functioneren van het montessorionderwijs: het bevordert het sociale gedrag.


De jonge kinderen leren door te kijken naar de oudere kinderen en krijgen zo een idee van wat er nog allemaal staat te gebeuren in de komende jaren. De oudere kinderen ervaren wat ze allemaal geleerd hebben, door jongere kinderen te helpen.