Plaatsing van uw kind

Kennismaken met de school
Het kiezen van een school voor uw kind is een hele belangrijke stap voor u als ouder. Een spannende en leuke stap die u, als het goed is, voor in ieder geval 8 jaar maakt. Op Montessorischool Oog in Al vinden we het daarom belangrijk u te helpen met het maken van de juiste keuze.

We zijn een openbare montessorischool. Iedereen is in principe welkom op onze school. We vinden het belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de montessorivisie en zich aansluiten bij de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. Omdat we een montessorischool zijn, nemen we ook kinderen aan buiten ons postcodegebied. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, geven we voorrang aan kinderen uit onze directe omgeving (postcode 3531, 3532, 3533, 3534 en 3541). Er worden per kalenderjaar ongeveer 50 leerlingen aangenomen voor groep 1.

 

Elke maand is er een rondleiding door de school. Deze rondleiding wordt gegeven door de onderbouwcoördinator Elselinde Wisman en duurt ongeveer een uur. Na afloop van het gesprek en de rondleiding krijgt u een aanmeldingsformulier van de school.

 

Dit schooljaar is er rondleiding op:

woensdag 13-05-2020

woensdag 24-06-2020

De rondleidingen beginnen om 8.45 uur.

U kunt zich telefonisch (030-2930036) of via de mail shadi.aminian@spoutrecht.nl opgeven voor de rondleiding.

 

Aanmeldingsprocedure
Het is noodzakelijk om voor de tweede verjaardag aan te melden! Als u na de rondleiding en het gesprek besluit uw kind aan te melden op Montessorischool Oog in Al dan kunt u het aanmeldingsformulier inleveren of opsturen naar school. U ontvangt dan binnen 14 dagen een bevestiging van aanmelding.

 

Aanmelding is echter iets anders dan plaatsing en inschrijving. In het geval van plaatsing (na de tweede verjaardag van uw kind) hoort u of er ook daadwerkelijk plaats is op school. 

 
Als uw kind drie en half jaar is, ontvangt u van ons een intakeformulier via de e-mail, deze kunt u invullen en terug mailen. Op basis van deze informatie plaatsen wij uw kind in één van onze vier onderbouwgroepen.

Ruim 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt belt de groepsleerkracht om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt u ook afspraken over de wendagen. Deze vallen in de 2 weken voordat het kind 4 jaar wordt. 

 

Soms worden kinderen aangemeld, die van een andere school komen, bijvoorbeeld na een verhuizing. U dient als ouders de vorige school toestemming te geven om school- en onderwijsgegevens aan ons over te dragen. De directeur voert slechts dan een gesprek over mogelijke plaatsing, als de school waar het kind vandaan komt op de hoogte is van het voornemen van de ouder(s)/verzorger(s) om hun kind(eren) van school te nemen.