Plaatsing van uw kind

Kennismaken met de school
Het kiezen van een school voor uw kind is een hele belangrijke stap voor u als ouder. Een spannende en leuke stap die u, als het goed is, voor in ieder geval 8 jaar maakt. Op Montessorischool Oog in Al vinden we het daarom belangrijk u te helpen met het maken van de juiste keuze.

We zijn een openbare montessorischool. Iedereen is in principe welkom op onze school. We vinden het belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de montessorivisie en zich aansluiten bij de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. Omdat we een montessorischool zijn, nemen we ook kinderen aan buiten ons postcodegebied. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, geven we voorrang aan kinderen uit onze directe omgeving (postcode 3531, 3532, 3533, 3534 en 3541). Er worden per kalenderjaar ongeveer 50 leerlingen aangenomen voor groep 1.

 

Door het coronavirus zijn er op dit moment geen rondleidingen door de school mogelijk

Als u interesse heeft in onze school kunt u contact zoeken met de administratie van onze school :

Shadi Aminian shadi.aminian@spoutrecht.nl 

Zij zal u een link sturen met een film over onze school.

Mocht u na het zien van de film nog vragen hebben kunnen we een telefonische afspraak maken.

 

 

Aanmeldingsprocedure

 

We verzoeken ouders om hun kind vanaf de derde verjaardag aan te melden. Eerder is wettelijk niet mogelijk. Wel kunt u uw belangstelling voor de school al eerder kenbaar maken. We zullen uw gegevens noteren en u een aanmeldformulier toesturen, zodra uw kind 3 jaar is. Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing. 

 

Aanmelding is echter iets anders dan plaatsing en inschrijving. In het geval van plaatsing (na de derde verjaardag van uw kind) hoort u of er ook daadwerkelijk plaats is op school. 

 
Als uw kind drie en half jaar is, ontvangt u van ons een intakeformulier via de e-mail, deze kunt u invullen en terug mailen. Op basis van deze informatie plaatsen wij uw kind in één van onze vier onderbouwgroepen.

Ruim 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt belt de groepsleerkracht om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt u ook afspraken over de wendagen. Deze vallen in de 2 weken voordat het kind 4 jaar wordt. 

 

Soms worden kinderen aangemeld, die van een andere school komen, bijvoorbeeld na een verhuizing. U dient als ouders de vorige school toestemming te geven om school- en onderwijsgegevens aan ons over te dragen. De directeur voert slechts dan een gesprek over mogelijke plaatsing, als de school waar het kind vandaan komt op de hoogte is van het voornemen van de ouder(s)/verzorger(s) om hun kind(eren) van school te nemen.