Plaatsing van uw kind

Kennismaken met de school
Het kiezen van een school voor uw kind is een hele belangrijke stap voor u als ouder. Een spannende en leuke stap die u, als het goed is, voor in ieder geval 8 jaar maakt. Op obs Oog in Al is er daarom veel persoonlijke aandacht om u te helpen met het maken van de juiste keuze.
U kunt een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Deze kennismaking duurt ongeveer een uur. Na afloop van het gesprek en de rondleiding krijgt u een aanmeldingsformulier van de school.
U kunt telefonisch (030-2930036) een afspraak maken of via de mail maarten.jacobs@spoutrecht.nl 
 
Aanmeldingsprocedure
Het is noodzakelijk om voor de tweede verjaardag aan te melden! Als u na de rondleiding en het gesprek besluit uw kind aan te melden op obs Oog in Al dan kunt het aanmeldingsformulier inleveren of opsturen naar school. U ontvangt dan binnen 14 dagen een bevestiging van aanmelding.

Aanmelding is echter iets anders dan plaatsing en inschrijving. In het geval van plaatsing hoort u of er ook daadwerkelijk plaats is op school. Inschrijven is een administratieve handeling op de vierde verjaardag. Op dit moment is er een wachtlijst voor kinderen die t/m december 2018 vier jaar worden.
 
Als uw kind bijna vier is, ontvangt u het informatiepakket van de school en uw kind(eren) een welkom kaartje (ongeveer twee maanden van te voren). Daarna neemt de leerkracht van de klas waarin uw kind geplaatst is contact met u op om met u persoonlijk kennis te maken. In het informatiepakket zit o.a. de uitnodiging met de wenafspraken (6x een ochtend). Mocht u andere afspraken hiervoor willen maken dan kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Ouders kunnen hiervoor na 14.15 uur naar de school bellen. Soms worden kinderen aangemeld, die van een andere school komen, bijvoorbeeld na een verhuizing. De directeur vraagt toestemming aan de ouders om bij de vorige school de schoolgegevens op te vragen. De directeur voert slechts dan een gesprek over mogelijke plaatsing, als de school waar het kind vandaan komt op de hoogte is van het voornemen van de ouder(s)/verzorger(s) om hun kind(eren) van school te nemen.