Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR bestaat uit acht leden; twee ouders en twee leerkrachten van iedere locatie. Ze heeft een controlerende en adviserende functie. De MR vraagt het management van school meer maal per jaar om informatie omtrent allerlei zaken, van onderwijs tot personele- en financiële kwesties. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De visie van ouders hierin is van groot belang.

 

Heeft u vragen of wilt u een kwestie aan de orde stellen, mail dan... mr.ooginal@spoutrecht.nl