Praktische informatie

Schoolgids: Download de Schoolgids Montessorischool Oog in Al 2018-2019

 

Inspectierapport

Obs Montessorischool Oog in Al heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs op obs "Oog in Al", Montessori in Utrecht is voldoende. 
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Download: Inspectierapport Montessori locatie