Verzuim/ziekmelding

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij naar school gaan en niet verzuimen.

Vanaf vier jaar zijn kinderen welkom op school. Leerplichtig zijn kinderen vanaf het vijfde jaar.

Op school houden wij bij of een kind er ook altijd is. Wij vinden het prettig als u ons voor schooltijd even belt als uw kind niet naar school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek is.

U kunt naar de school bellen tussen 8.00 - 8.20 uur, T. (030) 293 00 36.

Wij maken ons erg ongerust als kinderen zonder bericht van school wegblijven. Wij verwachten van ouders dat zij de school bellen, maar wanneer er geen bericht van afmelding is binnen gekomen, leggen wij contact met de ouders.

Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim en regelmatig te laat komen te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht.