Hoogbegaafd

1. Hoogbegaafd
Een aantal kinderen valt thuis of op school op, doordat zij sneller door de leerstof gaan dan andere kinderen of specifiek gedrag gaan tonen. Dit kan een aanwijzing zijn voor hoogbegaafdheid. Wilt u meer achtergrond informatie lezen over hoogbegaafdheid, dan raden wij u aan de website te lezen van SLO-Onderwijs, hoogbegaafdheid en excellentie.
 
2. Extra ondersteuning voor begaafde kinderen
De leerkracht kan in overleg met de intern begeleider en u één of meerdere ondersteuningsvormen aanbieden:
  • Signalering, diagnose en handelingsplan
Tijdens de fase van signalering en diagnose gaat het om het opvangen en interpreteren van mogelijke aanwijzingen over de begaafdheid. Hiervoor wordt het digitale handelingsprotocol hoogbegaafdheid gebruikt (DHH). Wilt u meer achtergrond informatie lezen over signalering en diagnose, dan kunt u het volgende PDF document lezen beleidsplan HB versie mei 2007
 
  • Individuele leerlingbegeleiding in de klas (cognitieve ontwikkeling)
Na diagnose maakt de leerkracht samen met de intern begeleider een plan op om op maat de leerstof aan te gaan bieden. Dit kan betekenen sneller door de leerstof (compacten), uitbreiden of verdiepen (verrijken). Voor meer informatie over deze individuele leerling begeleiding kunt u het PDF document lezen beleidsplan HB versie mei 2007
 
  • Groepsgewijze leerlingbegeleiding in de Plusklas (gedragsontwikkeling)
Bij een aantal begaafde leerlingen zijn er, naast extra en uitdagende lesstof, meer aspecten die om aandacht vragen. Die aspecten hangen bijvoorbeeld samen met de sociaal/emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van leerstrategieën (leren om te leren), leren werk af te maken als de uitdaging eraf is, omgaan met fouten en samenwerken met ontwikkelingsgelijken. Dat is de reden geweest om in schooljaar 2009-2010 met de Plusklas OBS Oog in Al te starten. 'De informatie kunt u binnenkort in een brochure vinden op deze website’