Actueel

De actuele informatiebronnen binnen onze school zijn:

* digiDUIF
* Nieuwsflits
* Website
* Prikborden, in alle gangen
* Ramen en/of deuren van de groepslokalen

5 t/m 16 november 2018
LOVS groep 8
12 t/m 16 november 2018
Oudergesprekken gr 3-7 over sociaal-emotionele ontwikkeling
15 november 2018
MR-vergadering 2