Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door onze school.
Doelstelling van de website:

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen , de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.

 

 

Werkwijze:

Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen dit inleveren bij de webmasters.

 

 

Privacy:

Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij onze school waarborgen.

Bij publicatie van werkjes en/of foto’s worden geen achternamen van de kinderen vermeld.

Bij publicatie van informatie zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten.

Adresgegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zullen in principe niet op internet gepubliceerd worden. Slechts met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd.

Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren via e-mail en/of schriftelijk bekend te maken aan de school. De webbeheerder zal deze informatie, of foto’s dan van de website verwijderen.