De Magisgroep

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is de 'Magisgroep' vanuit het Samenwerkingsverband Utrecht. De Magisgroep verzorgt twee dagen per week (hoog)begaafdheidsonderwijs aan diverse leerlingen uit Utrecht. Binnen de Magisgroep zijn diverse arrangementen (aangevraagde financiële middelen) van leerlingen samengebracht in één groep. Binnen deze groep ontmoeten leerlingen gelijkgestemden en wordt er gericht met hen gewerkt aan de individuele ontwikkeling.

 

Montessorischool Oog in Al is één van de locaties waar de Magisgroep draait onder leiding van Wendelmoet Kuijpers, één van onze specialisten (hoog)begaafdheid.