De Vreedzame School

Onze school hanteert de pedagogische visie van De Vreedzame School. Deze pedagosgische visie sluit goed aan bij onze montessorivisie. Wij willen de kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

 

Wat is een Vreedzame School?
De Vreedzame School is hoofdzakelijk een preventieve aanpak om de veiligheid te bevorderen. De Vreedzame School is zichtbaar aan de buitenkant middels een mozaïek op de muur tegen, in de gangen op speciale Vreedzame Schoolborden met daarop het nieuws uit klassen en lopende onderwerpen. In de klassen worden de lessen gegeven, soms klassikaal, maar vaak verweven door de dag. De kinderen geven elkaar opstekers en we proberen de afbrekers te vermijden.

 

De lessen Vreedzame School zijn zo opgebouwd dat er veel coöperatieve werkvormen toegepast worden en kinderen actief gehouden worden omdat zij zelf mee mogen beslissen met de agenda en de inhoud van de les. Per jaar zijn er 6 blokken. De eerste blokken gaan over de vorming van de nieuwe klas, regels en verantwoordelijkheid, vriendschappen en de verdere blokken over boosheid en hoe daar mee om te gaan, gevoelens, een steentje bijdragen en verschillen en overeenkomsten tussen mensen.

 

Uitgangspunten die centraal staan:
-het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
-het creëren van een positieve sociale en morele norm
-het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

 

Mediatoren
Elk jaar worden er 10 kinderen in de bovenbouw opgeleid tot mediator. Zij helpen de kinderen van midden- en bovenbouw bij het oplossen van een conflict aan de hand van een stappenplan. Een winwin oplossing bedenken en zo het conflict op lossen, is het uitgangspunt. In de jaren dat wij een Vreedzame School zijn hebben we het klimaat zien veranderen en zijn de conflicten tussen kinderen verminderd. Een waar succes binnen onze school. Voor meer informatie: www.devreedzameschool.nl

 

Schoolveiligheidsplan en jaarlijks onderzoek naar de socialie veiligheidsbeleving

In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.
Jaarlijks onderzoeken we de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij nemen daartoe
veiligheidsvragenlijsten af bij kinderen van groep 6, 7 en 8. Op basis van een analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering van de veiligheidsbeleving van leerlingen nodig zijn. We geven de resultaten van de veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie.