Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR bestaat uit zes leden; drie ouders en drie leerkrachten van iedere locatie. Ze heeft een controlerende en adviserende functie. De MR vraagt het management van school meer maal per jaar om informatie omtrent allerlei zaken, van onderwijs tot personele- en financiële kwesties. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De visie van ouders hierin is van groot belang.

 

Heeft u vragen of wilt u een kwestie aan de orde stellen, mail dan naar mr.ooginal@spoutrecht.nl

 

2020-2020

notulen van de MR 30-09-2020

 

2019-2020

notulen van de MR vergadering 07-01-2020

notulen van de MR vergadering 05-02-2020

notulen van de MR vergadering 11-03-2020

notulen van de MR vergadering 01-04-2020

notulen van de MR vergadering 03-06-2020