De ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraagt €50 per jaar per kind. Voor de schoolkampen van de middenbouw en de bovenbouw en het Vogelnestbezoek van de onderbouw vragen wij nog een extra bijdrage. Deze kan per jaar verschillen door wijzigingen van locatie of wijzigingen in huur van de locatie. U kunt ervoor kiezen deze bijdrage niet te betalen. Indien we onvoldoende dekking hebben om het uitje te bekostigen, zullen we genoodzaakt zijn het uitje te annuleren.
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de
medezeggenschapsraad vastgesteld. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren. Met uw bijdrage zijn wij in staat een aantal activiteiten te bekostigen, zoals: 

 

  • Het onderhouden van het documentatiecentrum; we hebben een zeer goed onderhouden bibliotheek op school die intensief wordt gebruikt door alle leerlingen. Om 'Het Doc' actueel te kunnen houden wordt een substantieel deel van de ouderbijdrage hiervoor aangewend.
  • Een bijdrage van € 175,- per klas, o.a. voor een leuke aankleding van het lokaal en attenties voor de kinderen tijdens diverse feesten.
  • De verschillende feesten die worden georganiseerd vanuit de activiteitcommissie zoals het
    sinterklaasfeest, het kerstfeest en het slotfeest. 
  • Bijzondere grote aanschaffen zoals: podium, geluid, stoelen voor voorstellingen etc.

De oudercommissie is te bereiken via het volgende emailadres: oc.ooginal@spoutrecht.nl.