De ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het gewone
lesprogramma behoren, zoals schoolreisjes, schoolkampen en andere speciale activiteiten, worden niet
door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage om deze extra activiteiten
mogelijk te kunnen maken. De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt nooit tot het uitsluiten van uw kind van deelname aan deze activiteiten.
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de
medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor dit schooljaar is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage €50 per jaar per kind. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan organisseren. Met uw bijdrage zijn wij in staat een aantal activiteiten te bekostigen, zoals:

 

  • Het onderhouden van het documentatiecentrum; we hebben een zeer goed onderhouden bibliotheek op school die intensief wordt gebruikt door alle leerlingen. Om 'Het Doc' actueel te kunnen houden wordt een substantieel deel van de ouderbijdrage hiervoor aangewend.
  • Een bijdrage van € 175,- per klas, o.a. voor een leuke aankleding van het lokaal en attenties voor de kinderen tijdens diverse feesten.
  • De verschillende feesten die worden georganiseerd vanuit de activiteitcommissie zoals het
    sinterklaasfeest, het kerstfeest en het slotfeest. 
  • Bijzondere grote aanschaffen zoals: podium, geluid, stoelen voor voorstellingen etc.

De oudercommissie is te bereiken via het volgende mailadres: oc.ooginal@spoutrecht.nl.