Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. Voor bijzondere bijeenkomsten, zoals een trouwerij of uitvaart kan een kind verlof krijgen van school. Via de site van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht vindt u de meest actuele informatie over de verlofregeling.

 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim:

  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen (zie ziek melden);
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
    tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
    geven.

 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via de leerkracht van uw kind(eren) kunt u het verlofformulier opvragen. Deze vult u in en levert u in bij de leerkracht van uw kind(eren). Vervolgens zal er beoordeeld worden of uw verlof toegekend kan worden binnen de regels van schoolverlof buiten de schoolvakanties. 

 

Leerplicht gemeente Utrecht
Informatie: www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht
Contact: 030-2862660, leerplicht@utrecht.nl