Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra vakantiedagen of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. 

 

Voor bijzondere bijeenkomsten, zoals een trouwerij of uitvaart kan een kind verlof krijgen van school. Via de site van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht vindt u de meest actuele informatie over de verlofregeling.

 

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Voor een trouwerij of afscheid? Voor een tandarts- of doktersbezoek? Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u verlof aanvragen. Dit dient u schriftelijk te doen bij de directeur van de school.  Gebruik hiervoor het 'Aanvraagformulier bijzonder verlof' (of haal een print op bij de conciërge). Het ingevulde formulier kunt u afgeven op school.

 

Voor de beoordeling van uw aanvraag volgt de directeur de Leerplichtwet van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht Bij twijfels over de aanvraag en reden ervan wordt altijd het advies vanuit de leerplichtambtenaar opgevolgd. 


Via de site van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht vindt u de meest actuele informatie over
de verlofregeling: https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht

 

De afdeling Leerplicht is telefonisch te bereiken op: 030-2862660 en via e-mail: leerplicht@utrecht.nl.