🌟 Kom bij ons werken! 🌟

Ben jij vriendelijk, liefdevol en heb je oog voor het jonge kind? Bekijk onze vacature onderbouw en sluit je aan bij ons team!
Meer info op onze website.

Aanmelden van uw kind

Zien en gezien worden

Kennismaking met de school

Het kiezen van een school voor uw kind is een cruciale stap als ouder, een spannend en plezierig besluit dat u voor minstens 8 jaar neemt. Bij Montessorischool Oog in Al vinden we het belangrijk om u te begeleiden bij het maken van de juiste keuze. Onze Montessorischool staat open voor iedereen. Het is essentieel dat ouders zich kunnen vinden in de Montessorivisie en zich aansluiten bij de uitgangspunten van openbaar onderwijs. Aangezien we een Montessorischool zijn, verwelkomen we ook kinderen van buiten ons postcodegebied. We vervullen een regiofunctie voor Utrecht en omgeving.

Aanmelden van uw kind

Sinds 1 oktober 2021 verloopt het aanmelden voor basisscholen in Utrecht op een nieuwe manier. De aanmelding verloopt centraal via de website: https://naardebasisschool.utrecht.nl.

Als uw kind na 1 oktober 2018 is geboren, dient u uw kind aan te melden bij de Gemeente, zelfs als u het al rechtstreeks bij de school hebt aangemeld.

Per kalenderjaar nemen we ongeveer 48 leerlingen aan voor groep 1.

Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. De regels voor deze voorrangsregeling zijn te vinden op de website van de Gemeente: Stap 3: verdeling van de plaatsen | Naardebasisschool (utrecht.nl).

Bij overaanmelding op onze school krijgen kinderen met voorrang plaats. De regels hiervoor zijn te vinden op de website van de Gemeente: Stap 3: verdeling van de plaatsen | Naardebasisschool (utrecht.nl).

Proces na plaatsing

Wanneer uw kind drieënhalf jaar is, ontvangt u een intakeformulier per e-mail. Op basis hiervan plaatsen we uw kind in een van onze vier onderbouwgroepen. Ruim twee maanden voor de vierde verjaardag belt de groepsleerkracht voor een kennismakingsgesprek en afspraken over de wendagen.

Zij-instroom

Bij een aanmelding voor zij-instroom wordt eerst gekeken naar voldoende beschikbare ruimte. Daarna wordt beoordeeld of de school en de betreffende bouw/groep kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften en begeleiding van de kinderen. Als er voldoende ruimte is, volgen de onderstaande stappen:

1. We nodigen de ouders uit voor een ouderrondleiding en kennismakingsgesprek.

2. We vragen ouders schriftelijk toestemming te geven aan de vorige school om de school- en onderwijsgegevens van hun kind met ons te delen. Door een gesprek met de huidige school krijgen we een goed beeld van de leerling en diens onderwijsbehoeften. Aangezien wij een Montessorischool zijn, waarin drie leerjaren in één groep zitten en waarin veel zelfstandigheid van de leerlingen wordt gevraagd, is het belangrijk om te onderzoeken of ons Montessorionderwijs geschikt is voor het kind. Op basis van de verkregen informatie uit het gesprek met de huidige school kunnen we beoordelen of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind en of ons Montessorionderwijs geschikt is voor hen.

3. Vanaf groep 3 draaien de kinderen twee dagen mee in de groep.

4. Op basis van deze informatie en in overleg met u beoordelen we of de overstap naar Montessorischool Oog in Al kansrijk is.

Aanmeld- en toelatingsbeleid vanuit SPO

Voor het aanmelden en toelaten van leerlingen op een SPO-school geldt een vastgesteld beleid. In het kort: de procedure begint met de aanmelding, de directeur neemt een toelatingsbeslissing. Is die positief, dan kan het kind op verzoek van de ouders worden ingeschreven. Het kind wordt geplaatst op een school als het de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, of op een ander moment, als de leerlingen ouder is dan vier jaar.

Wij zitten nu 7 jaar op de Montessori Oog in Al school. Mijn beide jongens zijn doorgekomen uit groep 3 en 4 en zitten nu op de middelbare school, en ons kleine meisje zit in groep 3. Het schoolplein is een mix van lokale en internationale ouders en is over het algemeen gastvrij en vriendelijk. De leraren en de onderwijsstijl zijn inclusief met zachte begeleiding. Ik hou van de school en kijk uit naar de komende 5 jaar.

‘Ineke Camille’