De Magisgroep

Begaafd in groei

De Magisgroep

Onze school heeft de “Magisgroep”, een bovenschoolse verrijkingsgroep die één dag per week beschikbaar is voor leerlingen van scholen in Utrecht. In deze groep werken kinderen die (hoog)begaafd zijn en daaraan gerelateerd problematiek ervaren rondom leren leren en welbevinden aan het ontwikkelen van vaardigheden. 

Deze voorziening wordt aangeboden door het Samenwerkingsverband, dat ook verantwoordelijk is voor de leerlingselectie en plaatsing. De lessen en de bijbehorende begeleiding van scholen op het verbeteren van passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen wordt verzorgd door onze collega Wendelmoet Kuipers. Zij is leren lerenspecialist en is lid van het Expertiseteam Hoogbegaafd in Utrecht.   

Meer informatie over de Magisgroep is te vinden op de website van SWV PO:  

Deeltijdvoorziening meer- en hoogbegaafden: Magisgroep – SWV Utrecht PO 

Let op: de plaatsing verloopt niet via onze school, ook al nemen sommige van onze eigen leerlingen deel aan deze deeltijdvoorziening. 

Foto gallery