BSO en VE

Naschoolse opvang en voorschoolse educatie

Na de reguliere schooluren, tussen 14:15 en 18:30 uur, bieden we naschoolse opvang aan binnen onze school, evenals op andere locaties in de wijk.

Voorschoolse educatiepartner

We hebben een samenwerking met een voorschoolse educatiepartner, Peutercentrum Dreumes Dribbel

BSO

Voor Buitenschoolse Opvang (BSO) hebben we partnerships met drie organisaties. Het Fantaziehuis bevindt zich zelfs op onze school. Meer details zijn beschikbaar op hun respectievelijke websites:

Kind&Co Ludens per 15-07-2024
Partou
BLOS

Kleine lokale school met gemoedelijke sfeer. Mijn zoon gaat elke dag met plezier naar school. Veel kinderen met verschillende achtergronden, daardoor representatief voor de samenleving. Kinderen leren spelenderwijs met montessori materiaal. Veel aandacht voor thema’s en sociale onderwerpen. School biedt extra lessen aan kleuters zoals filosofieles. Ook de opvang is goed geregeld op school.

‘Ymke Manders’