Meer informatie

Medezeggenschapsraad

Welkom bij de Medezeggenschapsraad (MR) van de Openbare Montessorischool Oog in Al. Onze MR bestaat uit ten minste drie personeelsleden en ten minste drie ouders van leerlingen. We komen ongeveer acht keer per jaar samen om belangrijke zaken te bespreken.


Magisgroep

Sinds het schooljaar 2020-2021 is Montessorischool Oog in Al trots om de ‘Magisgroep’ te verwelkomen als onderdeel van het hoogbegaafdheidsonderwijs, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Utrecht. De Magisgroep biedt specifiek onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uit verschillende scholen in Utrecht.


Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit 4 ouders en de directeur, die twee keer per jaar samenkomen. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen zij, samen met een nog grotere groep ouders, activiteiten organiseren (zie Activiteitencommissie) die direct ten goede komen aan de school en de kinderen.
Voor vragen over de oudercommissie kunt u een e-mail sturen naar: oc.ooginal@spoutrecht.nl


Activiteitencommissie

Naast de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad heeft Montessorischool Oog in Al ook een zeer actieve Activiteitencommissie. Geen feest of activiteit zou hetzelfde zijn zonder de tomeloze inzet en energie van deze commissie. We zijn als school trots en dankbaar voor zo’n actieve Activiteitencommissie!

Bekijk de video van het eindfeest hier.

Leer het kind eerst de weg te vinden, laat hem dan zijn eigen weg kiezen.

‘Maria Montessori’