Praktische informatie

Montessori Oog in Al

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie over de gang van zaken op school, zoals schooltijden, de schoolkalender, vakantie- en studiedagen, ziekmelden en oudercommunicatie

Schooltijden

Op Montessorischool Oog in Al werken we met een 5-gelijke dagen rooster:

Maandag8:30- 14:15 uur
Dinsdag8:30- 14:15 uur
Woensdag8:30- 14:15 uur
Donderdag8:30- 14:15 uur
Vrijdag8:30- 14:15 uur

Jaarkalender

Om de planning voor het schooljaar 2023-2024 te bekijken, klik op de onderstaande afbeelding ‘schoolkalender’

Vrije dagen

Studiedagen

Op onze studiedagen werken we als team aan de kwaliteit van ons onderwijs. We verdiepen ons in nieuwe onderwijsinzichten, analyseren resultaten, delen ervaringen, scherpen onze visie aan, onderzoeken leermiddelen, enzovoort. Tijdens deze dagen zijn de kinderen vrij.

Vakanties

Graag delen we met u de schoolvakantie data. Handig om te weten, zodat jullie alvast plannen kunnen maken en rekening kunnen houden met de vakantieperiodes van onze school.

Naschoolse opvang en voorschoolse educatie

Na de reguliere schooluren, tussen 14:15 en 18:30 uur, bieden we naschoolse opvang aan binnen onze school, evenals op andere locaties in de wijk.

Voorschoolse educatiepartner

We hebben een samenwerking met een voorschoolse educatiepartner, Peutercentrum Dreumes Dribbel

BSO

Voor Buitenschoolse Opvang (BSO) hebben we partnerships met drie organisaties. Kind & Co Ludens bevindt zich zelfs op onze school. Meer details zijn beschikbaar op hun respectievelijke websites:

Kind & Co Ludens per 1-8-24
Partou
BLOS

Oudercommunicatie

Op Montessorischool Oog in Al hechten we veel waarde aan het partnerschap met ouders. Communicatie vormt een essentieel onderdeel van dit partnerschap. In het schooljaar 2020-2021 is de oudercommunicatie-app Parro gelanceerd. Deze app, die ook via het web gebruikt kan worden, voorziet ouders op een snelle manier van informatie, maakt het plannen van gesprekken mogelijk en biedt een up-to-date jaaragenda. Via Parro ontvangen onze ouders elke laatste vrijdag van de maand de Nieuwsflits met de belangrijkste schoolbrede informatie. Daarnaast plaatsen de meeste leerkrachten wekelijks een groepsberichtje op Parro. Zo blijft u goed op de hoogte van wat er op school gebeurt

Ziek melden

Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch melden of een Parro-bericht sturen naar de leerkracht van uw kind. De afwezigheid van de kinderen wordt dagelijks door ons geregistreerd. Indien wij geen melding van ziekte of afwezigheid hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen. Bij langdurig ziekteverzuim van uw kind zal de leerkracht eveneens contact met u opnemen. In geval van ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht.

Meer informatie

Regelingen

Op Montessorischool Oog in Al bieden we kwalitatief onderwijs in een omgeving van veiligheid en geborgenheid. De positieve sfeer wordt niet alleen gecreëerd door ons gezamenlijk enthousiasme, maar ook door duidelijke afspraken die we met elkaar maken. Via de knop komt op de pagina met een overzicht van de specifieke afspraken en protocollen die binnen onze school gelden, gebaseerd op het beleid van SPO Utrecht.

Klachten

Bij Montessorischool Oog in al hechten we veel waarde aan uw tevredenheid over de zorg en ontwikkeling van uw kind. Mocht u echter onverhoopt niet tevreden zijn, dan hebben we een duidelijke klachtenprocedure om ervoor te zorgen dat uw bezorgdheid serieus wordt genomen en adequaat wordt aangepakt. Via de knop komt op de pagina met het stappenplan bij een klacht.

Privacy

Bij Montessorischool Oog in Al hechten we veel waarde aan de privacy van u en uw kinderen. Als onderdeel van SPO Utrecht, het schoolbestuur, dragen wij de wettelijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het waarborgen van privacy staat bij ons hoog in het vaandel, en we handelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Verlofaanvraag

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer uitzonderlijke situaties toegestaan. Het opnemen van extra vakantiedagen of bezoeken aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk.  Voor speciale gelegenheden zoals een trouwerij of uitvaart kan een leerling verlof krijgen. De meest actuele informatie over de verlofregeling vindt u op de website van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht. Via de knop komt op de pagina met alle informatie en het formulier voor het aanvragen bijzonder verlof

Fijne school, onderdeel van SPO Utrecht. Modern gebouw, mooie daktuin. Belangrijkste is een team van bevlogen docenten. Voor kinderen die makkelijk leren, is er een lerenleren-klas.

‘Geertje Algera’