Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Bij Montessorischool Oog in al hechten we veel waarde aan uw tevredenheid over de zorg en ontwikkeling van uw kind. Mocht u echter onverhoopt niet tevreden zijn, dan hebben we een duidelijke klachtenprocedure om ervoor te zorgen dat uw bezorgdheid serieus wordt genomen en adequaat wordt aangepakt.

Klachten stappenplan

Stap 1: Bespreek het met de leerkracht
Geef in eerste instantie uw zorgen aan bij de leerkracht van uw kind.

Stap 2: Contact met de directie
Als u het gevoel heeft onvoldoende gehoord te worden, kunt u contact opnemen met de directie. In dit geval gaat de directie in gesprek met u en de leerkracht om de klacht te onderzoeken

Stap 3: Klachtenprocedure SPO Utrecht
Als uw klacht niet bevredigend wordt opgelost door de directie, kunt u de klachtenprocedure van de overkoepelende stichting SPO Utrecht volgen. Meld u hiervoor bij de contactpersoon voor klachten op onze school. Onze klachtcontactpersonen, Lotte Hazelzet en Ilse Swank, staan klaar om u te adviseren over de beste aanpak voor uw klacht. Ze zijn bereikbaar via lotte.hazelzet@spoutrecht.nl en ilse.swank@spoutrecht.nl.

Klacht over iemand betrokken bij de school
Externe vertrouwenspersonen van het schoolbestuur, Barbel Roeleveld en Joost van Dijck, zijn rechtstreeks bereikbaar via barbel@cvp-plus.nl en joost@cvp-plus.nl, of telefonisch op 070-2600032. Zij kunnen als aanspreekpunt dienen bij klachten en proberen oplossingen te bereiken via bemiddeling.

U kunt een klacht ook indienen bij het bestuur of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De klachtenregeling van Montessorischool Oog in Al is te vinden op de website van het bestuur: https://www.spoutrecht.nl/home/regelingen/

Contactformulier