Privacy en Omgaan met Persoonsgegevens

Privacy

Bij Montessorischool Oog in Al hechten we veel waarde aan de privacy van u en uw kinderen. Als onderdeel van SPO Utrecht, het schoolbestuur, dragen wij de wettelijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het waarborgen van privacy staat bij ons hoog in het vaandel, en we handelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. In onze privacyverklaring kunt u gedetailleerd lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit documenten is eenvoudig te raadplegen op de website van SPO Utrecht: Privacyverklaring en ook te vinden bij regelingen: https://www.spoutrecht.nl/home/regelingen/

Foto- en Filmopnames

Ieder schooljaar verwelkomen we de schoolfotograaf om individuele foto’s en klassenfoto’s te maken. Deze foto’s kunnen door ouders worden besteld bij de fotograaf. Op school worden ook video-opnames gemaakt voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Deze opnames dienen uitsluitend dat doel en worden niet extern verspreid. Zodra de beelden niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd. Foto’s en video’s kunnen ook worden gemaakt tijdens diverse activiteiten om deze te delen met ouders. Publicatie van deze beelden kan plaatsvinden via onze nieuwsbrief, de ‘Nieuwsflits’, of op Parro. Parro is vanwege privacyoverwegingen alleen toegankelijk voor ouders van kinderen op onze school. Aan het begin van het schooljaar hebben ouders de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het publiceren van beeldmateriaal van hun kind via internet of de nieuwsbrief. Als er geen reactie wordt ontvangen, gaan we ervan uit dat er geen toestemming is gegeven door ouders. Wanneer derden foto’s of video’s willen maken voor gebruik buiten de school, wordt er altijd vooraf toestemming gevraagd aan de betrokken ouders.

Hele fijne school met hele fijne docenten! Mijn kinderen hebben het erg naar hun zin! Zeer positief!

‘Busra Keskin’