Visie

Help mij het zelf te doen

Vertrouwen, autonomie en verantwoordelijkheid

Vertrouwen

Vertrouwen is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. Wij vertrouwen op de capaciteiten en intrinsieke motivatie van ieder kind. Het geloof in hun vermogen om te leren en zichzelf te ontwikkelen vormt de basis van onze benadering. We bieden de kinderen de ruimte om te ontdekken, te experimenteren en te leren van hun eigen ervaringen. Door dit vertrouwen te schenken, moedigen we hen aan om hun eigen talenten en interesses te verkennen. 

Autonomie

Autonomie is een andere pijler van onze visie. We streven ernaar om kinderen te helpen hun eigen leerproces te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. In onze klaslokalen hebben kinderen de vrijheid om keuzes te maken binnen een gestructureerde omgeving. Ze kunnen zelf bepalen welke materialen ze willen gebruiken, welke onderwerpen ze willen verkennen en op welke manier ze willen leren. Dit bevordert hun zelfvertrouwen, motivatie en probleemoplossend vermogen. 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid vormt de derde belangrijke component van onze visie. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen acties en de consequenties ervan te begrijpen. Dit geldt niet alleen voor hun schooltaken, maar juist ook voor hun gedrag en interacties met anderen. We stimuleren hen om samen te werken, empathie te tonen en rekening te houden met de behoeften van de mensen om ons heen. Door verantwoordelijkheid te bevorderen, ontwikkelen kinderen een sterk gevoel van integriteit en respect voor zichzelf en anderen. De kinderen hebben hierdoor over het algemeen een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zorgen met elkaar voor in inclusieve school. 

Heterogene groepen

Op montessorischolen zijn de klassen heterogeen. Dat betekent dat groepen 1 en 2 samen in een klas zitten “de onderbouw”, groep 3 en 4 en 5 samen in een klas zitten “de middenbouw” en groep 6, 7, en 8 zijn samen “de bovenbouw”. We hebben meerdere onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen op onze school.  

Waarom vinden we verschillende leeftijdsgroepen door elkaar zo belangrijk?  
We vinden het belangrijk dat kinderen van elkaar leren en dat alle kinderen elk jaar een andere rol in de klas hebben. Ieder kind is een keer de jongste, de middelste en oudste in de klas, net als een gezin met meer dan 1 kind. De jongste leert veel door voorbeeldgedrag van de oudste kinderen. Zij zien zo ‘hoe het moet’. De middelste leert ook veel van de oudere kinderen maar kan ook de jongere kinderen laten zien hoe het moet. De oudste kinderen leren voorbeeldgedrag te laten zien en leren om te gaan met sociale verantwoordelijkheid van het zorgen en helpen van de jongere kinderen. Ieder kind kan zo zichzelf zijn en is zich ook bewust van de groep. Elke klas voelt zo als een familie. Het is veilig en geborgen en kinderen leren om elkaar te helpen en te zien.  

Voorbereide omgeving

Maria Montessori was meester in het spreken zonder taal. Hoe richt je een klas in zodat kinderen zelf, en zonder hulp van de leerkracht, aan het werk kunnen. Dit noemen wij de voorbereide omgeving! De voorbereide omgeving is zorgvuldig ingericht lokaal, gang en school. Het is een plek die zo ontworpen is dat kinderen zelfstandig kunnen werken, leren en ontdekken. Het montessorimateriaal speelt een belangrijke rol in de voorbereide omgeving. Het materiaal is zo ontworpen dat kinderen van voelen met de handen naar abstract denken gaan. Ook is het materiaal zelfcorrigerend, waardoor kinderen zelfstandig kunnen werken en fouten kunnen corrigeren zonder constante begeleiding van de leerkracht. Kinderen kunnen zich zo op hun eigen tempo ontwikkelen, en met een inspirerende omgeving blijft het kind zich door ontwikkelen.  

Leerlingenraad

De Leerlingenraad, bestaande uit kinderen gekozen door hun eigen klas hebben regelmatig overleg met de directie. Deze groep komt bijeen om diverse zaken te bespreken, ideeën te delen en voorstellen te doen ter verbetering van onze school. Inspraak en actief burgerschap zijn kernwaarden binnen de Leerlingenraad. Hier krijgt elke leerling de kans om zijn of haar stem te laten horen en actief deel te nemen aan het vormgeven van een nog betere schoolervaring. Of het nu gaat om voorstellen voor schoolactiviteiten, verbeteringen aan het schoolgebouw of het bespreken van specifieke zorgen, de Leerlingenraad zorgt ervoor dat elke inbreng telt.

Mediatoren

Mediatoren zijn kinderen uit groep 7 en 8 die fungeren als bemiddelaars bij conflicten en als extra ogen en oren voor leerkrachten. Ze hebben een cruciale rol in het tot stand brengen van een positieve en vreedzame schoolomgeving, volgens de principes van de Vreedzame School. Deze mediatoren, variërend van natuurlijke leiders tot kinderen die leren voor zichzelf op te komen, ondergaan een speciale training om conflicten op een constructieve manier aan te pakken. Met hun herkenbare gele petten zijn de mediatoren beschikbaar om conflicten op te lossen, met name op het schoolplein.

Meer informatie over de visie van Maria Montessori

NMV

Onze school is aangesloten bij de Nederlandse Montessori Vereniging. Hier vind je meer informatie over haar visie en onderwijs in Nederland

AMI

Association Montessori International is de officiële organisatie van Maria’s gedachtengoed. Hier vind je de technisch inhoudelijke kant van haar visie.

Wikipedia

Maria Montessori heeft de wereld veranderd met haar ideeën. Haar levensloop kun je hier vinden.


Je bestaat pas als je gezien wordt
‘Gertrude Pape’