Verlofaanvraag

Voor als u extra dagen verlof wilt voor uw kind(eren)

Aanvragen voor Bijzonder Verlof

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer uitzonderlijke situaties toegestaan. Het opnemen van extra vakantiedagen of bezoeken aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk.

Voor speciale gelegenheden zoals een trouwerij of uitvaart kan een leerling verlof krijgen. De meest actuele informatie over de verlofregeling vindt u op de website van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht.

Leerplichtwet en Beoordeling

Bij de beoordeling van uw aanvraag volgt de schoolleiding de Leerplichtwet van de Rijksoverheid. Raadpleeg www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht voor meer informatie. In geval van twijfel over de aanvraag en de reden ervan, wordt altijd het advies van de leerplichtambtenaar opgevolgd.

.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie over de verlofregeling kunt u terecht op de website van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht

Heeft u vragen? De afdeling Leerplicht is telefonisch bereikbaar op 030-2862660 en via e-mail op leerplicht@utrecht.nl.

Verlofaanvraag Indienen

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Of het nu gaat om een bruiloft, afscheid, tandarts- of doktersbezoek, of wanneer het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u een aanvraag indienen bij de schoolleiding.

Gebruik hiervoor het ‘Aanvraagformulier Bijzonder Verlof’ via het digitale formulier of het standaard invulformulier. Het ingevulde formulier mailt u naar directeur.ooginal@spoutrecht.nl