Medezeggenschapsraad

Samen voor goed onderwijs

Medezeggenschapsraad

Welkom bij de Medezeggenschapsraad (MR) van de Openbare Montessorischool Oog in Al. Onze MR bestaat uit ten minste drie personeelsleden en ten minste drie ouders van leerlingen. We komen ongeveer acht keer per jaar samen om belangrijke zaken te bespreken.

Wat doen we?

Als MR hebben we instemmings- of adviesrecht op stukken vanuit het bestuur. We behandelen ook signalen van ouders en leerkrachten, ontvangen via mail, brief, of persoonlijk contact. Ons werk is gestructureerd met een jaarplan, waarin we jaarlijks terugkerende onderwerpen bespreken, zoals het formatieplan, de begroting en het jaarplan. Daarnaast richten we ons op thema’s als een veilig leerklimaat, werkdrukverlaging, studiedagen en leermethodes. Jaarlijks bepalen we speerpunten waar we extra aandacht aan besteden.

Wat zijn onze bevoegdheden?

Als MR hebben we onder andere instemmingsrecht bij zaken zoals het vaststellen van het formatieplan en het werkdrukverlagingsplan, het vakantierooster en de schooltijden, en verbouwingen van de school. Daarnaast hebben we adviesrecht bij zaken zoals het aanstellen van nieuw schoolbestuur, het vaststellen van het jaarplan, en het vaststellen van de (meerjaren)begroting.

Vergaderdata schooljaar 2023/2024:

Ouders zijn altijd welkom om (vanaf 20.00 uur) aan te sluiten bij de MR vergadering. Het is wel prettig (maar niet verplicht) je komst vooraf even te melden via: mr.ooginal@spoutrecht.nl  

Maandag 18 september
Maandag 06 november
Maandag 22 januari
Maandag 04 maart  
Maandag 22 april  
Maandag 03 juni    
Maandag 01 juli (afsluiting jaar)

U kunt contact met ons opnemen via e-mail: mr.ooginal@spoutrecht.nl.

Het MR team

Hieronder vindt u het actuele overzicht van onze MR leden. Klik op de foto voor meer informatie.

Alex

Leerkracht

Elmar

Ouder

Geerten

Ouder

Alex

Leerkracht

In mijn vorige carrière was ik lid van de MR van een grote organisatie. Ik heb dat als heel zinvol ervaren en gezien dat je als medewerker in de MR wel degelijk invloed kunt uitoefenen op het reilen en zeilen van de organisatie. Als lid van de MR van de Montessorischool hoop ik hetzelfde te kunnen doen, maar ook zal ik mijn ervaring uit het bedrijfsleven in deze positie inzetten voor het succes van de school

Elmar

Ouder

Vader van Saar (BBD), Gijs (MBA) en Chris (MBB) en getrouwd met Marleen 

Mijn eigen kinderen wonen al zelfstandig. Toen zij nog naar de basisschool gingen zat ik in de MR van hun school als oudergeleding. Naast mijn werk als leeracht houd ik van fotograferen en werk ik op een wijngaard. Van fotograferen op de wijngaard word ik natuurlijk heel blij.
Na een carrière in de bouw en een aantal jaar de scepter gezwaaid te hebben van ons familiebedrijf  kwam ik tot de conclusie dat ik veel meer energie krijg, wanneer ik een bijdrage mag leveren aan de vitaliteit en ontwikkeling van (jonge) mensen. Ik doe dit nu door het trainen en coachen van een aantal voetbalteams bij Zwaluwen en als invalleerkracht. Doordat ik zelf voor de klas sta en op veel verschillende scholen kom, weet ik goed wat er in het basisonderwijs speelt. Deze kennis en ervaring zet ik met plezier via de MR in voor onze eigen school. 

Geerten

Ouder

Vader van Fenne, Maurits en Olivier en ik ben getrouwd met Florentine

Ik ben werkzaam bij de VO-raad en PO-Raad als projectleider Informatieproducten Passend Onderwijs. Sinds september 2020 zit ik in de MR. De reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de Medezeggenschapsraad (MR) is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functioneren van de school van mijn kinderen. Door de kennis en ervaring die ik dagelijks via mijn werk op doe over het onderwijs kan ik een doordachte bijdrage leveren aan de beslissingen en adviezen die de MR op verschillende onderwerpen moet geven. Gezamenlijk met mijn mede-MR-leden werken we aan een veilige en prettige school voor alle kinderen en personeel.

Ilse

Leerkracht

Sanne

Ouder

Wendelmoet

Leerkracht

Ilse

Leerkracht

Mijn eigen kinderen wonen al zelfstandig. Toen zij nog naar de basisschool gingen zat ik in de MR van hun school als oudergeleding. Naast mijn werk als leeracht houd ik van fotograferen en werk ik op een wijngaard. Van fotograferen op de wijngaard word ik natuurlijk heel blij.
Ik vind het belangrijk goed te communiceren met de achterban. Graag nodig ik iedereen uit om kritisch te blijven kijken naar alle ontwikkelingen binnen de school. Met z’n allen vormen en maken we de school. Ik denk en hoop dat we met deze medezeggenschapsraad een nuttige bijdrage aan een prachtige school kunnen leveren, waarin iedereen zich thuis voelt.

Sanne

Ouder

Moeder van Yori, Kyo en Xavi en getrouwd met Tjerk. 

"Ik werk als gezinstherapeut en orthopedagoog bij de aanvullende jeugdhulp in Utrecht. Waarom moeilijk doen als het samen kan, daar geloof ik echt in. Ik vind het mooi dat ik als mens, als moeder, als professional en nu ook als MR-lid samen met belangrijke anderen om (en met) kinderen heen, kan bijdragen aan hun veiligheid, vertrouwen en geluk. Juist met elkaar maken we de school als een prachtige ontwikkelplek, waar kinderen zich aangemoedigd voelen om vanuit intrinsieke motivatie te groeien. Daar draag ik graag mijn steentje in bij. 

Wendelmoet

Leerkracht

Al 18 jaar werkzaam op de montessorischool als leerkracht van de Leren lerenklas en begaafdheidsspecialist. “Ook werk ik voor de Magis-groep, een bovenschoolse verrijkingsgroep die bij ons op school gegeven wordt. Daarnaast heb ik een dochter in de middenbouw, Lucie, en ook mijn twee oudere kinderen hebben hier op school gezeten.In de vergaderingen van de MR komt zo ongeveer alles wat belangrijk is voor de lange termijn-ontwikkeling van school voorbij: allerlei plannen, voornemens, personeelsbeleid, samenspel met de omgeving zoals de gemeente, de invloed van actuele ontwikkelingen op het dagelijkse reilen en zeilen op school. Het is heel erg boeiend en zinvol om hier met elkaar over te praten en visie over te vormen, daarom zit ik al heel wat jaren met veel plezier in de MR

Alex

Leerkracht

Elmar

Ouder

Alex

Leerkracht

In mijn vorige carrière was ik lid van de MR van een grote organisatie. Ik heb dat als heel zinvol ervaren en gezien dat je als medewerker in de MR wel degelijk invloed kunt uitoefenen op het reilen en zeilen van de organisatie. Als lid van de MR van de Montessorischool hoop ik hetzelfde te kunnen doen, maar ook zal ik mijn ervaring uit het bedrijfsleven in deze positie inzetten voor het succes van de school

Elmar

Ouder

Vader van Saar (BBD), Gijs (MBA) en Chris (MBB) en getrouwd met Marleen 

Mijn eigen kinderen wonen al zelfstandig. Toen zij nog naar de basisschool gingen zat ik in de MR van hun school als oudergeleding. Naast mijn werk als leeracht houd ik van fotograferen en werk ik op een wijngaard. Van fotograferen op de wijngaard word ik natuurlijk heel blij.
Na een carrière in de bouw en een aantal jaar de scepter gezwaaid te hebben van ons familiebedrijf  kwam ik tot de conclusie dat ik veel meer energie krijg, wanneer ik een bijdrage mag leveren aan de vitaliteit en ontwikkeling van (jonge) mensen. Ik doe dit nu door het trainen en coachen van een aantal voetbalteams bij Zwaluwen en als invalleerkracht. Doordat ik zelf voor de klas sta en op veel verschillende scholen kom, weet ik goed wat er in het basisonderwijs speelt. Deze kennis en ervaring zet ik met plezier via de MR in voor onze eigen school. 

Geerten

Ouder

Ilse

Leerkracht

Geerten

Ouder

Vader van Fenne, Maurits en Olivier en ik ben getrouwd met Florentine

Ik ben werkzaam bij de VO-raad en PO-Raad als projectleider Informatieproducten Passend Onderwijs. Sinds september 2020 zit ik in de MR. De reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de Medezeggenschapsraad (MR) is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functioneren van de school van mijn kinderen. Door de kennis en ervaring die ik dagelijks via mijn werk op doe over het onderwijs kan ik een doordachte bijdrage leveren aan de beslissingen en adviezen die de MR op verschillende onderwerpen moet geven. Gezamenlijk met mijn mede-MR-leden werken we aan een veilige en prettige school voor alle kinderen en personeel.

Ilse

Leerkracht

Mijn eigen kinderen wonen al zelfstandig. Toen zij nog naar de basisschool gingen zat ik in de MR van hun school als oudergeleding. Naast mijn werk als leeracht houd ik van fotograferen en werk ik op een wijngaard. Van fotograferen op de wijngaard word ik natuurlijk heel blij.
Ik vind het belangrijk goed te communiceren met de achterban. Graag nodig ik iedereen uit om kritisch te blijven kijken naar alle ontwikkelingen binnen de school. Met z’n allen vormen en maken we de school. Ik denk en hoop dat we met deze medezeggenschapsraad een nuttige bijdrage aan een prachtige school kunnen leveren, waarin iedereen zich thuis voelt.

Sanne

Ouder

Wendelmoet

Leerkracht

Sanne

Ouder

Moeder van Yori, Kyo en Xavi en getrouwd met Tjerk. 

"Ik werk als gezinstherapeut en orthopedagoog bij de aanvullende jeugdhulp in Utrecht. Waarom moeilijk doen als het samen kan, daar geloof ik echt in. Ik vind het mooi dat ik als mens, als moeder, als professional en nu ook als MR-lid samen met belangrijke anderen om (en met) kinderen heen, kan bijdragen aan hun veiligheid, vertrouwen en geluk. Juist met elkaar maken we de school als een prachtige ontwikkelplek, waar kinderen zich aangemoedigd voelen om vanuit intrinsieke motivatie te groeien. Daar draag ik graag mijn steentje in bij. 

Wendelmoet

Leerkracht

Al 18 jaar werkzaam op de montessorischool als leerkracht van de Leren lerenklas en begaafdheidsspecialist. “Ook werk ik voor de Magis-groep, een bovenschoolse verrijkingsgroep die bij ons op school gegeven wordt. Daarnaast heb ik een dochter in de middenbouw, Lucie, en ook mijn twee oudere kinderen hebben hier op school gezeten.In de vergaderingen van de MR komt zo ongeveer alles wat belangrijk is voor de lange termijn-ontwikkeling van school voorbij: allerlei plannen, voornemens, personeelsbeleid, samenspel met de omgeving zoals de gemeente, de invloed van actuele ontwikkelingen op het dagelijkse reilen en zeilen op school. Het is heel erg boeiend en zinvol om hier met elkaar over te praten en visie over te vormen, daarom zit ik al heel wat jaren met veel plezier in de MR

Bij problemen wordt er constructief en open meegedacht voor een langere termijn oplossing.
Tjerk Blik