Meer informatie

Regelingen

Op Montessorischool Oog in Al bieden we kwalitatief onderwijs in een omgeving van veiligheid en geborgenheid. De positieve sfeer wordt niet alleen gecreëerd door ons gezamenlijk enthousiasme, maar ook door duidelijke afspraken die we met elkaar maken. Via de knop komt op de pagina met een overzicht van de specifieke afspraken en protocollen die binnen onze school gelden, gebaseerd op het beleid van SPO Utrecht.

Klachten

Bij Montessorischool Oog in al hechten we veel waarde aan uw tevredenheid over de zorg en ontwikkeling van uw kind. Mocht u echter onverhoopt niet tevreden zijn, dan hebben we een duidelijke klachtenprocedure om ervoor te zorgen dat uw bezorgdheid serieus wordt genomen en adequaat wordt aangepakt. Via de knop komt op de pagina met het stappenplan bij een klacht.

Privacy

Bij Montessorischool Oog in Al hechten we veel waarde aan de privacy van u en uw kinderen. Als onderdeel van SPO Utrecht, het schoolbestuur, dragen wij de wettelijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het waarborgen van privacy staat bij ons hoog in het vaandel, en we handelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Verlofaanvraag

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer uitzonderlijke situaties toegestaan. Het opnemen van extra vakantiedagen of bezoeken aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk.  Voor speciale gelegenheden zoals een trouwerij of uitvaart kan een leerling verlof krijgen. De meest actuele informatie over de verlofregeling vindt u op de website van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht. Via de knop komt op de pagina met alle informatie en het formulier voor het aanvragen bijzonder verlof

Het belangrijkste is niet te stoppen met vragen stellen. Nieuwsgierigheid heeft zijn eigen reden voor bestaan.

‘Maria Montessori’