Onze school

Help mij het zelf te doen

Visie

Wij zijn een moderne Montessorischool. Ons onderwijs is gebaseerd op het pedagogisch concept naar de ideeën van Maria Montessori. Wij willen kinderen helpen in hun ontwikkeling tot gelukkige en autonome mensen die zich staande kunnen houden in de toekomstige maatschappij. Op onze Montessorischool staat een heldere visie centraal, waarin vertrouwen, autonomie en verantwoordelijkheid centrale waarden zijn. Wij geloven sterk in het potentieel van ieder kind en streven ernaar om een omgeving te creëren waarin zij kunnen groeien en bloeien. 

Zicht op ontwikkeling

Kinderen kiezen op onze school hun eigen werk. Het is dus belangrijk dat het kind en de leerkracht overzicht heeft. Dit doen wij met de lijn van de leerkracht en de lijn van het kind. We sturen op veel autonomie bij het kind zodat het leert keuzes te maken. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de leerkracht. 

Ons team en de schoolgids

Het team

Ons team bestaat uit bevlogen professionals. Iedere leerkracht volgt of heeft de speciale Montessori-opleiding gevolgd, of is daarmee bezig. Vakmanschap staat bij ons hoog in het vaandel. Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Daarnaast wordt er binnen elke bouw intensief samengewerkt.

Schoolgids

Om je een uitgebreid inzicht te geven in ons onderwijsprogramma, onze visie en andere belangrijke aspecten van onze school, nodigen we je uit om onze schoolgids te raadplegen. Deze gids bevat gedetailleerde informatie over het curriculum, onze pedagogische benadering, praktische zaken en beleidsrichtlijnen.

Meer informatie

Medezeggenschapsraad

Welkom bij de Medezeggenschapsraad (MR) van de Openbare Montessorischool Oog in Al. Onze MR bestaat uit ten minste drie personeelsleden en ten minste drie ouders van leerlingen. We komen ongeveer acht keer per jaar samen om belangrijke zaken te bespreken.

Magisgroep

Sinds het schooljaar 2020-2021 is Montessorischool Oog in Al trots om de ‘Magisgroep’ te verwelkomen als onderdeel van het hoogbegaafdheidsonderwijs, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Utrecht. De Magisgroep biedt specifiek onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uit verschillende scholen in Utrecht.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit 4 ouders en de directeur, die twee keer per jaar samenkomen. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen zij, samen met een nog grotere groep ouders, activiteiten organiseren (zie Activiteitencommissie) die direct ten goede komen aan de school en de kinderen.
Voor vragen over de oudercommissie kunt u een e-mail sturen naar: oc.ooginal@spoutrecht.nl


Activiteitencommissie

Naast de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad heeft Montessorischool Oog in Al ook een zeer actieve Activiteitencommissie. Geen feest of activiteit zou hetzelfde zijn zonder de tomeloze inzet en energie van deze commissie. We zijn als school trots en dankbaar voor zo’n actieve Activiteitencommissie!

Bekijk de video van het eindfeest hier.

Foto gallery

Montessori Oog in Al is een liefdevolle en warme school waar kinderen intrinsiek gemotiveerd ontwikkelen, in hun eigen tempo, met ruimte voor autonomie en de nodige kaders en prikkeling.

‘Sanne Blik’