Aanmelden van uw kind

Het kiezen van een school voor uw kind is een hele belangrijke stap voor u als ouder. Een spannende en leuke stap die u, als het goed is, voor in ieder geval 8 jaar maakt. Op Montessorischool Oog in Al vinden we het daarom belangrijk u te helpen met het maken van de juiste keuze.
Kennismaken met de school
We zijn een openbare Montessorischool. Iedereen is welkom op onze school. We vinden het belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de Montessorivisie en zich aansluiten bij de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. Omdat we een Montessorischool zijn, nemen we ook kinderen aan buiten ons postcodegebied. We hebben een regiofunctie voor Utrecht en omstreken.

 

Er worden per kalenderjaar circa 48 leerlingen aangenomen voor groep 1. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl/stap-3-verdeling-van-de-plaatsen/ 

 

Rondleidingen

U bent van harte welkom op onze informatieochtenden en rondleidingen. Deze worden ongeveer twee keer per kwartaal op een veilige manier gegeven door te werken met een kleinere groep genodigden. Zo kunt u de schoolsfeer proeven op een veilige manier.

 

De rondleidingen worden op maandagochtenden gegeven door één van de directeuren en starten om 9:00 uur. Voor dit schooljaar 2023-2024 staan ze gepland op:    

 • woensdag    07-02-2024    9:00 -10:00 uur 
 • woensdag    06-03-2024    9:00 -10:00 uur
 • woensdag    20-03-2024    9:00 -10:00 uur 
 • woensdag    10-04-2024    9:00 -10:00 uur 
 • woensdag    24-04-2024    9:00 -10:00 uur 
 • woensdag    15-05-2024    9:00 -10:00 uur 
 • woensdag    12-06-2024    9:00 -10:00 uur 
 • woensdag    26-06-2024    9:00 -10:00 uur 
 • woensdag    03-07-2024    9:00 -10:00 uur 

Naast de fysieke informatieochtend is er ook een digitale rondleiding beschikbaar.  

 

Heeft u interesse in Montessorischool Oog in Al? Neem dan contact op met onze onderwijssecretaresse Shadi Aminian via: shadi.aminian@spoutrecht.nl en meldt u aan.

 

Aanmelden 

Sinds 1 oktober 2021 gaat het aanmelden voor een basisschool in Utrecht op een nieuwe manier. De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u via de website: https://naardebasisschool.utrecht.nl 

Is uw kind geboren na 1 oktober 2018? Meld uw kind dan altijd aan via de Gemeente. Oók als u uw kind al eerder rechtstreeks bij de school hebt aangemeld.

 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website hhttps://naardebasisschool.utrecht.nl/stap-3-verdeling-van-de-plaatsen/ 

 

Hoe verloopt het proces na plaatsing?

Als uw kind drie en half jaar is, ontvangt u van ons een intakeformulier via de e-mail, deze kunt u invullen en terug mailen. Op basis van deze informatie plaatsen wij uw kind in één van onze vier onderbouwgroepen.

Ruim 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt belt de groepsleerkracht om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt u ook afspraken over de wendagen. Deze vallen in de 2 weken voordat het kind 4 jaar wordt. 

 

Zij-instroom

We hebben ook regelmatig te maken met leerlingen die later in hun schoolcarrière bij ons op school instromen. Leerlingen zijn bijvoorbeeld verhuisd. Hierbij gelden de onderstaande stappen:

 1. We kijken of we getalsmatig een onderwijsplek hebben binnen de jaargroep.
 2. We vragen u als ouders schriftelijk de vorige school toestemming te geven om school- en onderwijsgegevens met ons te delen middels een telefonisch gesprek. Door het gesprek met de huidige school krijgen we een goed beeld van de leerling en de onderwijsbehoeften. Regelmatig laten we leerlingen ook even één of meerdere dagen meedraaien bij ons op school om een goede inschatting te maken.
 3. Op basis van deze informatie en in overleg met u kijken we de overstap naar Montessorischool Oog in Al kansrijk is.