Schoolgids

Veel algemene informatie is te vinden op onze website. Meer en gedetailleerde informatie is te vinden in onze schoolgids. 
Schoolgids

Download de Schoolgids Montessorischool Oog in Al 2021-2022. 

 

Scholen op de kaart

Kent u Scholen op de Kaart? Hier vindt u nog meer informatie over onze school!

 

Inspectierapport

Obs Montessorischool Oog in Al heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs op obs "Oog in Al", Montessori in Utrecht is voldoende. 
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Download: Inspectierapport Montessori locatie