Regelingen

Protocollen en reglementen

Op Montessorischool Oog in Al bieden we kwalitatief onderwijs in een omgeving van veiligheid en geborgenheid. De positieve sfeer wordt niet alleen gecreëerd door ons gezamenlijk enthousiasme, maar ook door duidelijke afspraken die we met elkaar maken. Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke afspraken en protocollen die binnen onze school gelden, gebaseerd op het beleid van SPO Utrecht.

Medisch handelen

Leerkrachten op school worden geregeld geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen scholen in toenemende mate het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen medicatie toe te dienen of andere medische handelingen te verrichten. Het is belangrijk dat in deze situaties wordt gehandeld volgens een vooraf afgesproken protocol. Personeel van SPO Utrecht verricht geen medische handelingen die genoemd zijn in de Wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg). Protocol medische handelingen

Veilig Schoolklimaat

Een veilig schoolklimaat is essentieel. Scholen voeren actief sociaal beleid om agressie, geweld en seksuele intimidatie te voorkomen. Lees hier het Beleidsplan agressie, geweld en seksuele intimidatie. pdf

Integriteitscode

Onze integriteitscode beschrijft de algemene integriteitsnormen die we hanteren bij SPO Utrecht. Op Montessorischool Oog in Al streven we naar een transparante en respectvolle omgeving. Deze regelingen vormen de basis voor een veilige en positieve leeromgeving voor uw kind. Voor meer informatie over specifieke protocollen kunt u terecht bij  de schoolgids.

Prettige omgeving waar een kind echt zichzelf mag zijn. Mijn beide kinderen gaan met veel plezier naar deze school.

‘Susan Bloks’