De Vreedzame School

De Vreedzame School  is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld door Eduniek.
Op de nieuwe website van De Vreedzame school vindt u alle informatie over De Vreedzame School. Over de geschiedenis en de achtergronden, de doelstellingen en de resultaten. En natuurlijk ook de nieuwste ontwikkelingen en bijdragen van Vreedzame Scholen uit het hele land.
Maar hoe is het nu binnen onze school zichtbaar dat wij een Vreedzame  School zijn. Op de gevel aan de  voorkant van de school komt u al een mozaïek muur tegen. In de gangen zijn speciale Vreedzame Schoolborden te zien met daarop het nieuws uit de klassen en de onderwerpen waar die periode gewerkt wordt.
In de klassen is het zichtbaar door de lessen die er gegeven worden, soms klassikaal, maar vaak verweven door de dag. De kinderen geven elkaar opstekers en we proberen de afbrekers te vermijden. De lessen Vreedzame School zijn zo opgebouwd dat er veel coöperatieve werkvormen toegepast worden en de kinderen worden actief gehouden omdat zij zelf mee mogen beslissen met de agenda en de inhouds van de les.
Per jaar zijn er 6 blokken. De eerste blokken gaan over de vorming van de nieuwe klas, regels en verantwoordelijkheid, vriendschappen en de verdere blokken over boosheid en hoe daar mee om te gaan, gevoelens, een steentje bijdragen en verschillen en overeenkomsten tussen mensen.Iedere klas heeft een Vreedzame School “dag”boek.
Daarin worden de lessen samengevat,geëvalueerd en dit boek mag ook met de kinderen mee naar huis .Soms schrijven de ouders er een reactie in.
Elk jaar zijn er 12 kinderen in de bovenbouw die opgeleid worden tot mediator. Zij helpen de kinderen van midden en bovenbouw bij het oplossen van een conflict. Aan  de hand van een stappenplan proberen de mediatoren de oplossing van het conflict  te vinden. De kinderen die het conflict hebben moeten zelf een win-win oplossing bedenken en zo het conflict op lossen. In de jaren dat wij een Vreedzame School zijn hebben we het klimaat zien veranderen en zijn de conflicten tussen kinderen verminderd.


Een waar succes binnen onze school.

Voor meer informatie: www.devreedzameschool.nl