Onze school

Welkom op Montessorischool Oog in Al

Wij maken deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht. Het onderwijs op onze school is gebaseerd op het pedagogisch concept naar de ideeën van Maria Montessori. Wij willen onze kinderen helpen in hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen die zich staande kunnen houden in de toekomstige maatschappij. 

Leidende term in ons onderwijs is: 'Help mij het zelf te doen'. Kinderen hebben binnen kaders en grenzen de keuze om te werken aan de eigen leerdoelen. Op onze Montessorischool hebben leerlingen diverse instructiemomenten van de leerkracht (per leerjaar) en werken zij doelgericht aan opdrachten die passen bij de leerdoelen. Wij bieden onze kinderen een omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij gebruiken we de bekende doelgerichte en zelfcorrigerende Montessorimaterialen.

 

In onze school staat verder centraal: het bieden van warmte en veiligheid, betekenisvol leren en samen leren leven. We besteden ook veel aandacht aan vaardigheden die nodig zijn bij samenwerken. De school zien wij als oefenplaats voor de toekomstige maatschappij. Montessorischool Oog in Al is een Vreedzame School. Bij missie en visie kunt u lezen waar wij voor staan. Daarin worden de pijlers uit het plaatje hieronder uitgelegd. 

 

Op onze website, maar nog meer in onze schoolgids vindt u meer informatie over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op.