Ziek melden

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

 

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind ziek is dan kunt u dit telefonisch melden aan een medewerker van school. Deze zal de ziekmelding doorgeven aan de leerkracht van uw kind en de afwezigheid registreren.

U kunt naar de school bellen tussen 8:00 - 8:20 uur op het volgende telefoonnummer:

(030) 293 00 36.

 

Bij langdurig ziekteverzuim zal de leerkracht contact met u opnemen. Indien er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente Utrecht door te geven.

 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim:

  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
    tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
    geven.

 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.