Ziek melden

Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch melden of u kunt de leerkracht van uw kind een Parro-bericht
sturen. De afwezigheid van kinderen wordt door ons dagelijks geregistreerd. Als wij geen ziek- of
afwezigheidsmelding hebben ontvangen, bellen we u op.


Bij langdurig ziekteverzuim door uw kind zal de leerkracht contact met u opnemen. Als er sprake is van
ongeoorloofd schoolverzuim, zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente
Utrecht door te geven.